KẾ HOẠCH
CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG NĂM 2018
Căn cứ Thông tư 19/2013/TT- BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 về việc “ Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện”;
Căn cứ vào “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện”Ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐBYT ngày 18 tháng 11 năm 2016.
Căn cứ vào quyết định số 682/ QĐ-UBND, ngày 22/4/2010 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Trà Vinh về  thành lập bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Trà Vinh;
Căn cứ kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017 của Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng Sở y tế Trà Vinh năm 2017.
Nhằm tiến hành các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả và mang lại sự hài lòng cao nhất có thể cho người bệnh và nhân viên y tế. Bệnh viện Sản – Nhi xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng năm 2018 như sau:
  1. MỤC TIÊU VỀ CHẤT LƯỢNG:
1. Mục tiêu chung:
Chất lượng bệnh viện cải thiện hơn so với năm 2017 Chất lượng bệnh viện cải thiện hơn so với năm 2017: Phấn đấu năm 2018 chất lượng bệnh viện có mức điểm trung bình tăng 02% so với năm 2017 (điểm trung bình đạt > 3.8) căn cứ “ Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện” của Bộ Y tế (ban hành theo QĐ 6859/QĐ – BYT ngày 18/11/2016).
    2. Mục tiêu cụ thể:
2.1. Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện.
2.2. Xây dựng uy tín và văn hóa an toàn bệnh viện.
2.3. Tập trung trọng điểm cải tiến chất lượng khu tiếp đón người bệnh và thời gian chờ khám bệnh đối với bệnh nhân ngoại trú.
2.4. Triển khai các phong trào nâng cao chất lượng bệnh viện toàn viện.
2.5. Nâng cao chất lượng các tiêu chí đặc thù Sản, Nhi.
2.6. Xây dựng và triển khai các hướng dẫn chuyên môn trong khám, chữa bệnh.
II. THỰC TRẠNG BỆNH VIỆN SAU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NĂM 2017
Thực trạng chất lượng bệnh viện sau đánh giá chất lượng năm 2017:
- Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 82/83 tiêu chí.
- Tỉ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 99%
 - Tổng số điểm các tiêu chí áp dụng: 308 điểm.
- Điểm trung bình của các tiêu chí: 3.73
KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Tổng số
 SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 3 24 45 10 82
 % TIÊU CHÍ ĐẠT: 0.0 3.66 29.27 54.88 12.2 99
III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG:
1. Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện:
 1.1. Hội đồng Quản lý chất lượng (QLCL), Tổ QLCL, mạng lưới QLCL được thành lập theo đúng quy định, trong đó 100% các khoa / phòng đều có thành viên tham gia vào mạng lưới QLCL. Điều chỉnh nhân lực tổ quản lý chất lượng bệnh viện, mạng lưới quản lý chất lượng theo hướng tham gia thiết thực vào các hoạt động quản lý chất lượng của bệnh viện.
- Xây dựng đề án nhằm tăng cường hiệu quả quản lý lượng bệnh viện:
+ Đề án cải tiến chất lượng bệnh viện “ Đánh giá thực hiện theo dõi hồ sơ bệnh án, cải tiến biểu mẫu theo dõi hồ sơ bệnh án xuất viện” của phòng KHTH – CNTT ( kinh phí dự kiến là 4.800.000đ)
+ Đề án cải tiến chất lượng về sự hài lòng của người bệnh, thân nhân người bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh năm 2018 của phòng Điều dưỡng ( kinh phí dự kiến 0 đ)
+ Đề án cải tiến chất lượng tránh sai sót trong việc tính viện phí của phòng Kế toán. ( kinh phí dự kiến 0 đ)
+ Đề án cải tiến chất lượng tránh nguy cơ trượt ngã trên toàn bệnh viện của Phòng TC – HC.( kinh phí dự kiến 16.000.000đ)
+ Đề án cái tiến chất lượng bệnh viện “ Tỉ lệ tuân thủ vệ sinh tay tại Bệnh viện Sản – Nhi năm 2018 của khoa KSNK ( kinh phí dự kiến 5.400.000đ)
+ Đề án cải tiến chất lượng việc cung ứng vật tư y tế tại Bệnh viện Sản – Nhi năm 2018 của khoa Dược – VTYT ( kinh phí dự kiến 500.000đ)
+ Đề án cải tiến chất lượng áp dụng 5S tại khoa Ngoại Nhi.( kinh phí dự kiến 2.500.000đ)
+ Đề án cải tiến chất lượng chống nhầm lẫn người bệnh tại khoa Sản.( kinh phí dự kiến 10.000.000đ)
+ Đề án cải tiến chất lượng áp dụng 5S tại khoa Nội Nhi.( kinh phí dự kiến 2.500.000đ).
+ Đề án cải tiến chất lượng về việc xây dựng danh mục cận lâm sàng cho một số bệnh thường gặp tại khoa KB - CC. ( kinh phí 0 đ)
+ Đề án cải tiến chất lượng về việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh tại khoa KB - CC. ( kinh phí 0 đ)
+Đề án cải tiến chất lượng về hoạt động truyền thông sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em tại khoa NS – PK – HM.( Kinh phí dự kiến 5.000.000đ)
+ Đề án cải tiến chất lượng rút ngắn thời gian chờ kết quả xét nghiệm của bệnh nhân ngoại trú của Khoa XN – CĐHA ( kinh phí dự kiến 500.000 đ)
+ Đề án cải tiến chất lượng phiếu HCT tại khoa HSTC – CĐ. ( kinh phí dự kiến 4.500.000đ)
+ Đề án cải tiến chất lượng “Triển khai cung cấp suất ăn cho bệnh nhân nằm viện của khoa Dinh Dưỡng. ( kinh phí dự kiến 79.300đ/03 bữa ăn).
+ Đề án cải tiến chất lượng về sự hài lòng của người bệnh, thân nhân người bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh của phòng Điều dưỡng ( kinh phí dựu kiến 0 đ)
1.2. Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ thuộc hệ thống QLCLBV: Tổ chức lớp học về Quản lý chất lượng Bệnh viện.
2. Xây dựng uy tín và văn hóa an toàn chất lượng bệnh viện.
- Xây dựng đề án nâng cao chất lượng Bệnh viện.
- Xây dựng và triển khai đề án cải tiến chất lượng Bệnh viện theo chu trình PDCA.
- Tổ chức xây dựng môi trường cảnh quang sạch đẹp.
-  Thiết lập chương trình và xây dựng các quy định cụ thể bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế với các nội dung chủ yếu sau:
+  Xác định chính xác người bệnh, tránh nhầm lẫn khi cung cấp dịch vụ
+ An toàn trong sử dụng thuốc;
+ Phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện;
+  Phòng ngừa rủi ro, sai sót do trao đổi, truyền đạt thông tin sai lệch giữa nhân viên y tế;
+ Phòng ngừa người bệnh bị ngã;
3. Tập trung trọng điểm cải tiến chất lượng khu Tiếp đón người bệnh và thời gian chờ đối với bệnh nhân ngoại trú.
- Giảm thời gian tiếp đón người bệnh xuống dưới 60 phút.
- Giảm thời gian chờ khám bệnh  xuống dưới < 120 phút(sau thời gian khảo sát ).
 - Đa dạng hóa mô hình dịch vụ khám chữa bệnh: thành lập phòng khám bệnh theo yêu cầu.
 - Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh Ngoại trú.
4. Trin khai các phong trào nâng cao chất lượng bnh vin toàn vin:
4.1. Các tổ chức đoàn thể bao gồm: Chi ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên... phát động các phong trào nâng cao chất lượng bệnh viện như vệ sinh tay, thi đua cải tiến chất lượng trong mỗi khoa/ phòng.
4.2. Ban giám đốc bệnh viện, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện đề ra các hình thức khuyến khích, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có các hoạt động tích cực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề ra các ý tưởng, quy trình... góp phần vào việc nâng cao chất lượng bệnh viện.
- Khen thưởng 02 đơn vị có đề án cải tiến chất lượng bệnh viện tốt nhất với số tiền 300.000 – 500.000 ngàn/ tập thể.
- Phê bình và giảm hình thức thi đua cuối năm cho các đơn vị không xây dựng  đề án hoặc xây dựng sau thời hạn quy định.
- Khen thưởng các cá nhân đóng góp cho thành tích chung của bệnh viện ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học, có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật lâm sàng mới với số tiền là 500.000 -  1.000.000/ cá nhân.
5. Nâng cao chất lượng các tiêu chí đặc thù Sản, Nhi.
- Nâng cao nuôi con bằng sữa mẹ để giảm việc sử dụng sữa ngòai sau hậu phẩu.
- Có kế hoạch nâng cao trình độ chuyên môn của điều dưỡng, nữ hộ sinh
6. Xây dựng và triển khai các hướng dẫn chuyên môn trong khám, chữa bệnh:
-   Xây dựng, cũng cố, ban hành và giám sát các quy định, quy trình, hướng dẫn chuyên môn: Hướng dẫn quy trình về chẩn đoán và điều trị, quy trình kỹ thuật, quy trình về chăm sóc, và 1 số hướng dẫn quy trình chuyên môn khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐÁNG GIÁ KẾT QUẢ
    1. Chất lượng bệnh viện cải thiện hơn so với năm 2017:
1.1. Chỉ tiêu cải thiện:
- Phấn đấu năm 2018 chất lượng bệnh viện có mức điểm trung bình tăng 02% so với năm 2017 (điểm trung bình đạt > 3.8) căn cứ “ Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện” của Bộ Y tế (ban hành theo QĐ 6859/QĐ – BYT ngày 18/11/2016).
1.2. Nội dung thực hiện cụ thể:
1.2.1. Nhiệm vụ chung của các khoa phòng:
-  Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng dựa theo chỉ tiêu do Tổ QLCL đề ra cho các khoa/ phòng (lồng ghép vào đề án hoạt động chung của khoa/ phòng). Trong đề án phải có mục tiêu và kết quả đầu ra cụ thể phù hợp với đề án cải tiến chung của bệnh viện.
- Lập bảng kiểm và thường xuyên giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện và báo cáo về Tổ quản lý chất lượng theo định kỳ hàng tháng, quý
-  Sắp xếp cử nhân viên tham dự các chuyên đề đào tạo về QLCL khi Bệnh viện tổ chức.
- Tham gia phong trào cải tiến chất lượng do Bệnh viện, Đoàn thanh niên, Công đoàn,… phát động.
- Đề xuất khen thưởng những cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực cho công tác nâng cao chất lượng bệnh viện, những đề án về cải tiến chất lượng.
+ Đối với đánh giá chất lượng cuối năm của khoa/ phòng < 3.0 so với tiêu chí của Bộ thì không xét thi đua cấp ngành cho Trưởng khoa.( Trừ các khoa Dinh dưỡng, Khoa KSNK, Phòng Điều dưỡng)
+ Khi đánh giá chất lượng cuối năm của khoa/ phòng  > 3.5 so với tiêu chí của Bộ thì tập thể được khen thưởng 1.000.000đ.
+ Mỗi khoa/phòng nếu đạt mức 3.5 trở lên cứ tăng 0.1 thì được thưởng 100.000đ.
     1.2.2. Nhiệm vụ cụ thể cho từng khoa/ phòng: (Phụ lục kèm theo)
V. CÁC CHỈ SỐ CHẤT LƯƠNG BỆNH VIỆN NĂM 2018:
1. 100% các khoa lâm sàng tổ chức bình bệnh án và đơn thuốc 1 lần/tháng.
2. Tiến hành kiểm tra, giám sát HSBA, quy trình kỹ thuật 3 tháng/ lần.
3. 90% các khoa/phòng xây dựng ít nhất 1 đề án cải tiến phù hợp với đặc thù của khoa/phòng.
4. Tỷ lệ sự cố trong bệnh viện được phát hiện và báo cáo.
5. Đạt điểm tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện cuối năm đạt tờ 3,7 trở lên.
VI. Kinh phí: Được lấy từ kinh phí hoạt động của bệnh viện, dự kiến như sau:
  1. Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện:
-  Công tác đào tạo quản lý chất lượng cho mạng lưới QLCL
  1. Xây dựng uy tín và văn hóa chất lượng bệnh viện:
- Cung cấp tài liệu, sách , báo cho phòng đọc, tra cứu thông tin y học, truy cập Internet.
- Chăm sóc cây xanh, công viên tránh cỏ mọc hoang.
  1. Tập trung trọng điểm cải tiến chất lượng khu Tiếp đón người bệnh và thời gian chờ đối với bệnh nhân ngoại trú.
- Bổ sung những bản chỉ dẫn
- Có phương án giải quyết tình trạng quá tải trong giờ cao điểm.
Trên đây là kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2018, kính mong khoa phòng phối hợp tham gia nhằm đạt được những mục tiêu đề ra.
         
Nơi nhận
- BGĐ
- Các khoa/ phòng
-Lưu VT
   GIÁM ĐỐC TM. TỔ QLCL
Tổ truởng
 
 
Thạch Chí Công
 

 

Mời thầu

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

Bệnh viện Sản – Nhi có tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước các gói thầu sau: 

- Gói thầu: Nạp mực máy in, máy photocopy sáu tháng cuối năm 2017.
Thời điểm phát hành HSYC: Từ 09 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2017
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 03 tháng 10 năm 2017

- Gói thầu: Dịch vụ vận chuyển người bệnh cần có trợ giúp y tế.
Thời điểm phát hành HSYC: Từ 08 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2017

Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 06 tháng 10 năm 2017
 Gói thầu: Sửa cửa nhôm, mở cửa lùa, cửa bật cho các khoa.
 Thời điểm phát hành HSYC: Từ 08 giờ ngày 05 tháng 10 năm 2017

 Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút ngày 11 tháng 10 năm 2017
- Gói thầu: Mua tivi cho các khoa, phòng của Bệnh viện năm 2017.
Thời điểm phát hành HSYC: Từ 08 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2017
Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút ngày 31 tháng 10 năm 2017

- Gói thầu: Mua bảo hiểm cho xe cứu thương của Bệnh viện Sản - Nhi
Thời điểm phát hành HSYC: Từ 08 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2017
Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút ngày 06 tháng 11 năm 2017
Kính  mời quí cơ sở, công ty có nhu cầu tham gia gói thầu nêu trên.

Địa điểm tiếp nhận HSĐX và phát hành HSYC: Tổ xây dựng hồ sơ thầu; Bệnh viện Sản – Nhi, Ấp Bến có, Xã Nguyệt Hoá, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh.
Giá bán hồ sơ: miễn phí.

Điện thoại: 02943 849 989

Số lượng truy cập

  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 237
  • Tháng hiện tại: 3721
  • Tổng lượt truy cập: 117264

Phòng

Khoa


BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN - NHI TRÀ VINH
Địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294. 3849.229 - 0294.3849.456
Liên Hệ Chuyển Tuyến, Tư Vấn: Nhi- 0294 3849 567, Sản - 0294 3849 898

Email: bvsannhi@gmail.com  -  Website:bvsannhitravinh.com