Thời gian làm việc:

* Khối hành chánh: làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy chủ nhật nghỉ
        - Sáng từ 7 giờ - 11 giờ
        - Chiều từ 13 giờ - 17 giờ

* Khối lâm sàng và cận lâm sàng: làm việc 24/24 giờ
 
Xem bản: Desktop | Mobile
BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN - NHI TRÀ VINH
Địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294. 3849.229 - 0294.3849.456
Liên Hệ Chuyển Tuyến, Tư Vấn: Nhi- 0294 3849 567, Sản - 0294 3849 898

Email: bvsannhi@gmail.com  -  Website:bvsannhitravinh.com