Hướng dẫn đăng ký khám

Đăng ký khám trực tuyến
Đăng ký khám qua điện thoại 0294.3849.099
Tư vấn trực tiếp
Khối Nhi:   Bs Nguyễn Văn Ấn – ĐT:  0975649391  &  Bs Tăng Thị Phượng – ĐT: 0912157569
Khối Sản :     Bs Lê Thị Thanh Huyền – ĐT: 0909149389


LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, BỘ MÁY NHÂN SỰ
BỆNH VIỆN SẢN – NHI TỈNH TRÀ VINH
 
I. Lịch sử hình thành và phát triển:
Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Trà Vinh là đơn vị trực thuộc Sở Y tế Trà Vinh; địa chỉ tại: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Quyết định thành lập Bệnh viện số 682/QĐ-UBND, ngày 22/4/2010, của  Ủy ban nhân dân  tỉnh Trà Vinh.
Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh được xây mới và chuẩn bị đưa vào sử dụng năm 2014 với tổng diện tích42.289m2; trong đó tổng số diện tích xây dựng cho khu Sản là 2.700m2, khu Nhi 2.000mvới 200 giường bệnh, diện tích giường bệnh, tỉ lệ:  23.5m2 /giường bệnh, biên chế theo Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Nội vụ  là 240. Bệnh viện có 04 Phòng chức năng,11 Khoa lâm sàng và cận lâm sàng  (Đơn nguyên sơ sinh thuộc Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc; Đơn nguyên truyền nhiễm thuộc Khoa Nội nhi).  
Tình hình hoạt động: Bệnh viện Sản – Nhi chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2014 (khối Nhi) và (khối Sản) vào ngày 24 tháng 7 năm 2015.
II. Thực trạng về số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức:
1. Tổng số lao động được giao:
          Trong đó:       
- Biên chế: 215
- Hợp đồng lao động theo NĐ 68: 21
- Hợp đồng ngoài bảng lương: 00
2. Tổng số lao động thực hiện đến: 01/11/2016: 288
Trong đó:        
Biên chế: 214
Hợp đồng lao động theo NĐ 6820
- Hợp đồng ngoài bảng lương: 54
3. Trình độ:
3.1. Chuyên môn: 214 Biên chế:
- Bác sĩ: 65
- BS CKII: 05
+ Ths. Bs : 01
+ Bs CKI: 20
+ BSĐK:35 (04 HĐCN) = 39
- DSĐH: 05 (01 CKI)
- CNĐD: 11
- CN Hộ Sinh: 09
- Cn Gây mê: 01
- Hộ sinh TC: 35 (06 HĐCN) = 41
- CĐĐD: 8 (14 HĐCN)= 22
- TCĐD: 35
- Y sỹ: 04                                                                                      
- DsTC: 17
Khác: 89
+ Kỹ sư Tin Học: 04 (01 HĐCN)= 5
+ Đại học viễn thông: 01(HĐCN)
+ Kỹ sư Môi trường: 01
+ CNXN: 06 (03 HĐCN) = 9
+ TC Chuẩn đoán Hình ảnh: 01(HĐCN)
+ ĐH Kế toán: 10 (01 HĐLĐ)= 11
+ CĐ Kế toán: 02
+ TC Kế toán: 01
+ Cử Nhân Hóa: 01
+ ĐH Hành chính: 01
+ Cn. Quản trị văn phòng: 01
+  Kỹ thuật Điện: 01 + 04 (HĐ 68)= 5
+ Bảo vệ: 08 (HĐ 68: 07; HĐCN: 01)
+ Tài xế: 03 (HĐ 68);
+ Hộ lý: 21 (HĐCN) + 3Sản (HĐ 68) = 36
+ Nhân viên phục vụ: 01(HĐ 68)
+ Văn thư: 02 (01HĐ 68; 01 HĐCN)
+ Thợ may: 01(HĐ 68)
3.2. Ngoại ngữ:
- Trình độ anh văn A: 29
- Trình độ anh văn B: 130
- Trình độ anh văn C:08
3.3. Tin học:
- Trình độ A: 54
- Trình độ B: 103
4. Khác:
4.1. Giới tính:
- Nam: 97
- Nữ: 191
4.2. Tuổi đời:
- Dưới 30: 127
- Từ 31 – 50: 149
- Trên 50: 12
4.3. Ngạch: (nhân viên Bệnh viện Sản – Nhi đang trả lương)
- Bác sĩ hạng II: Mã số V. 08.01.02             
- Bác sĩ hạng III: Mã số V.08.01.03             
- Điều dưỡng hạng III: Mã số V.08.05.12
- Điều dưỡng hạng IV: Mã số  V.08.05.13
- Hộ sinh hạng III:       Mã số V.08.06.15
- Hộ sinh hạng IV:      Mã số V.08.06.16                
- Kỹ thuật y hạng III: Mã số  V.08.07.18
- Kỹ thuật y hạng IV: Mã số V.08.07.19
- Y sĩ hạng IV: Mã số V.08.03.07
- Dược sĩ hạng III: Mã số V.08.08.22                                              
- Dược sĩ hạng IV: Mã số V.08.08.23
- Kỹ sư: 13.095
- Cử nhân Kế toán: 06.031
- Trung cấp Kế toán: 06.032
- Cử nhân Hành chính và Quản trị văn phòng: 01.003
- Kỹ sư và Cao đẳng điện: 01.007
- Kỹ thuật viên điện: 13.096
- Lái xe: 01.010
- Bảo vệ: 01.011                                
- Nhân viên phục vụ: 01.009
- Nhân viên văn thư: 01.008            
- Y công: 16.129                                            
- 01.007: 06                            
4.4. Thâm niên công tác:
- Trên 20 năm: 44
- Từ 10 – 20 năm:       56
- Dưới 10 năm: 188
III. Thực trạng số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức, lao động của đơn vị:
1. Tổng số lao động được giao năm 2016: 2015 biên chế
2. Tổng số thực hiện đến 01/11/2016: 288
- Trong đó biến chế: 214
- Hợp đồng 68: 20
- HĐCN: 54 (04 Bác sĩ; 06 Hộ sinh Tc; 14 CĐĐD; 01 Trung cấp chuẩn đoán Hình ảnh; 03 Cử nhân Xét nghiệm; 01 Đại học Kế toán; 01 Kỹ sư Tin học; 01 Kỹ sư Viễn thông; 01 Bảo vệ; 01 Văn thư lưu trữ; 21 Y công).
Trong tổng số nhân lực biên chế chuyên môn hiện có: Bác sĩ : 61;  Dược sĩ ĐH: 05 (01 CKI) ; Dược sĩ TH: 17 (đang học ĐH 01 năm 2018 ra trường); Y sĩ : 04; Điều dưỡng Trung cấp: 35;  Hộ sinh Tc: 35; Cn.NHS: 09; Cn.ĐD: 11; CĐĐD: 08 ; Cn. GMHS: 01; KTVY: 07; cán bộ khác: 21
 
Xem bản: Desktop | Mobile
BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN - NHI TRÀ VINH
Địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294. 3849.229 - 0294.3849.456
Liên Hệ Chuyển Tuyến, Tư Vấn: Nhi- 0294 3849 567, Sản - 0294 3849 898

Email: bvsannhi@gmail.com  -  Website:bvsannhitravinh.com