DANH SÁCH THỐNG KÊ
CÁC CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG CỦA KHOA, PHÒNG
NĂM 2018
STT Khoa/ Phòng Chỉ số chất lượng Ghi chú
1 Phòng KHTH – CNTT Tỷ lệ thực hiện cải tiến chất lượng đúng tiến độ  
Tỷ lệ sự cố y khoa trong bệnh viện được phát hiện và báo cáo  
Tỷ lệ bệnh nhân tuyến dưới chuyển lên được phản hồi kết quả điều trị  
2 Phòng TC – HC Tỷ lệ hài lòng của nhân viên y tế  
Tỷ lệ tiêm chủng phòng Viêm gan B trong nhân viên y tế  
3 Phòng Điều dưỡng Tỷ lệ điều dưỡng trưởng khoa có chứng chỉ QLBV  
Tỷ lệ hài lòng người bệnh Nội trú  
Tỷ lệ hài lòng người bệnh ngoại trú  
4 Khoa HSTC – CĐ Tỷ lệ tai nạn thương tích do vật sắc nhọn ( trên 100 người)  
5 Khoa Nội Nhi Tỷ lệ sự cố y khoa trong bệnh viện được phát hiện và báo cáo  
6 Khoa KS – NK Tỷ lệ  ĐD- HS- KTV tuân thủ qui trình Vệ sinh tay(VST)  
7
 
Khoa NS – PK – HM Tỷ lệ sự cố y khoa trong bệnh viện được phát hiện và báo cáo  
Tỷ lệ tai nạn thương tích do vật sắc nhọn ( trên 100 người)  
8 Khoa KB – CC Tỷ lệ hài lòng người bệnh ngoại trú  
09 Khoa Ngoại nhi Tỷ lệ mũi tiêm truyền an toàn  
                    
Nơi nhận:
- BGĐ;
- KHTH-CNTT;
- Lưu: VT .
 
 
TỔ QLCL GIÁM ĐỐC
 
 

 

Mời thầu

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

Bệnh viện Sản – Nhi có tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước các gói thầu sau: 

- Gói thầu: Nạp mực máy in, máy photocopy sáu tháng cuối năm 2017.
Thời điểm phát hành HSYC: Từ 09 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2017
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 03 tháng 10 năm 2017

- Gói thầu: Dịch vụ vận chuyển người bệnh cần có trợ giúp y tế.
Thời điểm phát hành HSYC: Từ 08 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2017

Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 06 tháng 10 năm 2017
 Gói thầu: Sửa cửa nhôm, mở cửa lùa, cửa bật cho các khoa.
 Thời điểm phát hành HSYC: Từ 08 giờ ngày 05 tháng 10 năm 2017

 Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút ngày 11 tháng 10 năm 2017
- Gói thầu: Mua tivi cho các khoa, phòng của Bệnh viện năm 2017.
Thời điểm phát hành HSYC: Từ 08 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2017
Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút ngày 31 tháng 10 năm 2017

- Gói thầu: Mua bảo hiểm cho xe cứu thương của Bệnh viện Sản - Nhi
Thời điểm phát hành HSYC: Từ 08 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2017
Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút ngày 06 tháng 11 năm 2017
Kính  mời quí cơ sở, công ty có nhu cầu tham gia gói thầu nêu trên.

Địa điểm tiếp nhận HSĐX và phát hành HSYC: Tổ xây dựng hồ sơ thầu; Bệnh viện Sản – Nhi, Ấp Bến có, Xã Nguyệt Hoá, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh.
Giá bán hồ sơ: miễn phí.

Điện thoại: 02943 849 989

Số lượng truy cập

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 160
  • Tháng hiện tại: 5192
  • Tổng lượt truy cập: 88027

Phòng

Khoa


BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN - NHI TRÀ VINH
Địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294. 3849.229 - 0294.3849.456

Email: bvsannhi@gmail.com  -  Website:bvsannhitravinh.com