BẢNG TỔNG KẾT MỨC ĐIỂM
CỦA CÁC KHOA/PHÒNG – KTBV 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018


          Qua đợt kiểm tra bệnh viện 6 tháng đầu năm 2018, kết quả mức điểm của các khoa/phòng đạt được (sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp) như sau:
TT KHOA/PHÒNG ĐIỂM ĐIỂM CHUẨN GHI CHÚ
2016 2017 6T ĐẦU 2018
 1.  
ĐIỀU DƯỠNG 3,5 3,53 3,53 3,6  
 1.  
SẢN 3,5 3,58 3,50  
 1.  
DƯỢC-VTYT 3,4 3,59 3,428  
 1.  
TC-KT 3,1 3,42 3,428  
 1.  
PT-GMHS 3,4 3,31 3,419  
 1.  
TC-HC 3,2 3,61 3,378  
 1.  
NS-PK-HM 3,4 3,37 3,361  
 1.  
HSTC-CĐ 3,4 3,68 3,357  
 1.  
KB-CC 3,3 3,65 3,346  
 1.  
NỘI NHI 3,3 3,47 3,319  
 1.  
KHTH-CNTT 3,2 3,50 3,286  
 1.  
DINH DƯỠNG   3,06 3,191  
 1.  
KS-NK   3,45 3,188  
 1.  
XN-CĐHA 3,5 3,35 3,146  
 1.  
NGOẠI NHI 3,3 3,41 3,145  
 1.  
KSNK-DD 3,2      
 
    Trà Vinh, ngày 11 tháng 6 năm 2018
TM.ĐOÀN KIỂM TRA
THƯ KÝ
 
 
 

 

Mời thầu

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

Bệnh viện Sản – Nhi có tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước các gói thầu sau: 

- Gói thầu: Nạp mực máy in, máy photocopy sáu tháng cuối năm 2017.
Thời điểm phát hành HSYC: Từ 09 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2017
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 03 tháng 10 năm 2017

- Gói thầu: Dịch vụ vận chuyển người bệnh cần có trợ giúp y tế.
Thời điểm phát hành HSYC: Từ 08 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2017

Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 06 tháng 10 năm 2017
 Gói thầu: Sửa cửa nhôm, mở cửa lùa, cửa bật cho các khoa.
 Thời điểm phát hành HSYC: Từ 08 giờ ngày 05 tháng 10 năm 2017

 Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút ngày 11 tháng 10 năm 2017
- Gói thầu: Mua tivi cho các khoa, phòng của Bệnh viện năm 2017.
Thời điểm phát hành HSYC: Từ 08 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2017
Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút ngày 31 tháng 10 năm 2017

- Gói thầu: Mua bảo hiểm cho xe cứu thương của Bệnh viện Sản - Nhi
Thời điểm phát hành HSYC: Từ 08 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2017
Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút ngày 06 tháng 11 năm 2017
Kính  mời quí cơ sở, công ty có nhu cầu tham gia gói thầu nêu trên.

Địa điểm tiếp nhận HSĐX và phát hành HSYC: Tổ xây dựng hồ sơ thầu; Bệnh viện Sản – Nhi, Ấp Bến có, Xã Nguyệt Hoá, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh.
Giá bán hồ sơ: miễn phí.

Điện thoại: 02943 849 989

Số lượng truy cập

 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 161
 • Tháng hiện tại: 5193
 • Tổng lượt truy cập: 88028

Phòng

Khoa


BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN - NHI TRÀ VINH
Địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294. 3849.229 - 0294.3849.456

Email: bvsannhi@gmail.com  -  Website:bvsannhitravinh.com