Hướng dẫn đăng ký khám

Đăng ký khám trực tuyến
Đăng ký khám qua điện thoại 0294.3849.099
Tư vấn trực tiếp
Khối Nhi:   Bs Nguyễn Văn Ấn – ĐT:  0975649391  &  Bs Tăng Thị Phượng – ĐT: 0912157569
Khối Sản :     Bs Lê Thị Thanh Huyền – ĐT: 0909149389


 

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018

(ÁP DỤNG CHO CÁC ĐOÀN KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ)
Bệnh viện: BỆNH VIỆN SẢN- NHI TRÀ VINH
Địa chỉ: Ấp bến có, Xã Nguyệt hoá, huyện Châu thành, Tỉnh Trà Vinh, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, Trà Vinh
Giám đốc: LÊ MINH DŨNG
Di động: 0918165933. Email: bsleminhdung67@gmail.com

THÔNG TIN ĐOÀN KIỂM TRA

- BSCK2. Phan Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng đoàn.
- BSCK2. Diệp Duyên Anh, Phó Giám đốc BVĐK tỉnh, Phó đoàn.
*. Thư ký:
KS. Phạm Khắc Dũng, chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ - HC
*. Giám sát:
- Diệp Thúy An, BV đa khoa Minh Tâm
- BS. Trần Thanh Duyên – PGĐ TTYT Châu Thành
*. Thành viên được phân công kiểm tra:
1. Tổ 1: Thành phần
- BSCK2. Diệp Duyên Anh, Phó Giám đốc BVĐK. tỉnh, Tổ trưởng
- ĐDCK1. Trầm Minh Quang, Phó Phòng NVY
- CN. Huỳnh Thị Tuyết Mai, UVBCH. Công đoàn ngành Y tế
2. Tổ 2: Thành phần
- BSCK1. Trần Hùng Cường, Trưởng phòng NVY , Tổ trưởng
- BSCK1. Lê Thanh Tiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi
- BSCK2. Trần Hồng Ân, Phó phòng Quản lý chất lượng, BVĐK. tỉnh
3. Tổ 3: Thành phần
- BSCK2. Nguyễn Văn Ba, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Tổ trưởng
- BSCK2. Đỗ Văn Trung, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - HC
- DSCK2. TrịnhThị ThanhLệ, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 82/83 TIÊU CHÍ
2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 99%
3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 320 (Có hệ số: 342)
4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.84
(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Tổng số tiêu chí
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 4 20 38 20 82
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: 0.00 4.88 24.39 46.34 24.39 82
Ngày.........tháng..........năm.........
TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
(ký tên)
THƯ KÝ ĐOÀN
(ký tên)
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
(ký tên và đóng dấu)

BÁO CÁO ĐOÀN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018

I. KẾT QUẢ ĐOÀN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG

Mã số Chỉ tiêu Bệnh viện tự đánh giá NĂM 2018 Đoàn KT đánh giá NĂM 2018 Chi tiết
A PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19)      
A1 A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6)      
A1.1 Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đón tiếp và hướng dẫn cụ thể 5 3  
A1.2 Người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và được vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật 5 5  
A1.3 Bệnh viện tiến hành cải tiến quy trình khám bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh 4 4  
A1.4 Bệnh viện bảo đảm các điều kiện cấp cứu người bệnh kịp thời 4 4  
A1.5 Người bệnh được làm các thủ tục, khám bệnh, thanh toán... theo đúng thứ tự bảo đảm tính công bằng và mức ưu tiên 4 4  
A1.6 Người bệnh được hướng dẫn và bố trí làm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng theo trình tự thuận tiện 3 3  
A2 A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5)      
A2.1 Người bệnh điều trị nội trú được nằm một người một giường 4 4  
A2.2 Người bệnh được sử dụng buồng vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện 4 3  
A2.3 Người bệnh được cung cấp vật dụng cá nhân đầy đủ, sạch sẽ, chất lượng tốt 5 5  
A2.4 Người bệnh được hưởng các tiện nghi bảo đảm sức khỏe, nâng cao thể trạng và tâm lý 4 3  
A2.5 Người khuyết tật được tiếp cận với các khoa/phòng, phương tiện và dịch vụ khám, chữa bệnh trong bệnh viện 5 5  
A3 A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2)      
A3.1 Người bệnh được điều trị trong môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp 5 5  
A3.2 Người bệnh được khám và điều trị trong khoa/phòng gọn gàng, ngăn nắp 4 2  
A4 A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6)      
A4.1 Người bệnh được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình điều trị 4 4  
A4.2 Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư cá nhân 4 4  
A4.3 Người bệnh được nộp viện phí thuận tiện, công khai, minh bạch, chính xác 4 4  
A4.4 Người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa y tế 0 0  
A4.5 Người bệnh có ý kiến phàn nàn, thắc mắc hoặc khen ngợi được bệnh viện tiếp nhận, phản hồi, giải quyết kịp thời 5 5  
A4.6 Bệnh viện thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng người bệnh và tiến hành các biện pháp can thiệp 4 4  
B PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14)      
B1 B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3)      
B1.1 Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực bệnh viện 5 5  
B1.2 Bảo đảm và duy trì ổn định số lượng nhân lực bệnh viện 5 5  
B1.3 Bảo đảm cơ cấu chức danh nghề nghiệp của nhân lực bệnh viện 5 5  
B2 B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3)      
B2.1 Nhân viên y tế được đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp 5 5  
B2.2 Nhân viên y tế được nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức 4 4  
B2.3 Bệnh viện duy trì và phát triển bền vững chất lượng nguồn nhân lực 5 5  
B3 B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4)      
B3.1 Bảo đảm chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ của nhân viên y tế 5 4  
B3.2 Bảo đảm điều kiện làm việc, vệ sinh lao động và nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên y tế 5 5  
B3.3 Sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân viên y tế được quan tâm và cải thiện 5 5  
B3.4 Tạo dựng môi trường làm việc tích cực cho nhân viên y tế 5 5  
B4 B4. Lãnh đạo bệnh viện (4)      
B4.1 Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển bệnh viện và công bố công khai 5 5  
B4.2 Triển khai văn bản của các cấp quản lý 5 3  
B4.3 Bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực quản lý bệnh viện 4 4  
B4.4 Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận 5 5  
C PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35)      
C1 C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2)      
C1.1 Bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện 4 4  
C1.2 Bảo đảm an toàn điện và phòng chống cháy nổ 4 4  
C2 C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2)      
C2.1 Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, khoa học 4 2  
C2.2 Hồ sơ bệnh án được quản lý chặt chẽ, đầy đủ, khoa học 5 4  
C3 C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2) (điểm x2)      
C3.1 Quản lý tốt cơ sở dữ liệu và thông tin y tế 3 3  
C3.2 Thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động chuyên môn 3 3  
C4 C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6)      
C4.1 Thiết lập và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn 4 4  
C4.2 Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện 5 5  
C4.3 Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ rửa tay 5 5  
C4.4 Đánh giá, giám sát và triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện 3 3  
C4.5 Chất thải rắn bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định 4 4  
C4.6 Chất thải lỏng bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định 4 4  
C5 C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn (5) (điểm x2)      
C5.1 Thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật 3 3  
C5.2 Nghiên cứu và triển khai áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới 4 4  
C5.3 Áp dụng các hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng 3 3  
C5.4 Xây dựng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 4 4  
C5.5 Áp dụng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đã ban hành và giám sát việc thực hiện 3 2  
C6 C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (3)      
C6.1 Hệ thống điều dưỡng trưởng được thiết lập và hoạt động hiệu quả 3 3  
C6.2 Người bệnh được điều dưỡng hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe phù hợp với bệnh đang được điều trị 4 4  
C6.3 Người bệnh được chăm sóc vệ sinh cá nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện 4 4  
C7 C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5)      
C7.1 Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện 3 3  
C7.2 Bệnh viện bảo đảm cơ sở vật chất để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện 4 4  
C7.3 Người bệnh được đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng trong thời gian nằm viện 4 4  
C7.4 Người bệnh được hướng dẫn, tư vấn chế độ ăn phù hợp với bệnh lý 4 4  
C7.5 Người bệnh được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện 3 3  
C8 C8. Chất lượng xét nghiệm (2)      
C8.1 Bảo đảm năng lực thực hiện các xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh và giải phẫu bệnh 3 3  
C8.2 Bảo đảm chất lượng các xét nghiệm 3 3  
C9 C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6)      
C9.1 Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức hoạt động dược 3 3  
C9.2 Bảo đảm cơ sở vật chất khoa Dược 3 4  
C9.3 Cung ứng thuốc và vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng 4 4  
C9.4 Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý 4 4  
C9.5 Thông tin thuốc, theo dõi báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) kịp thời, đầy đủ và có chất lượng 4 4  
C9.6 Hội đồng thuốc và điều trị được thiết lập và hoạt động hiệu quả 4 4  
C10 C10. Nghiên cứu khoa học (2)      
C10.1 Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học 4 4  
C10.2 Áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạt động bệnh viện và các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh 4 4  
D PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11)      
D1 D1. Thiết lập hệ thống và cải tiến chất lượng (3)      
D1.1 Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện 5 5  
D1.2 Xây dựng và triển khai kế hoạch, đề án cải tiến chất lượng bệnh viện 5 5  
D1.3 Xây dựng văn hóa chất lượng 4 4  
D2 D2. Phòng ngừa các sự cố khắc phục (5)      
D2.1 Phòng ngừa nguy cơ, diễn biến bất thường xảy ra với người bệnh 4 4  
D2.2 Xây dựng hệ thống báo cáo, phân tích sự cố y khoa và tiến hành các giải pháp khắc phục 4 4  
D2.3 Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sự cố y khoa 4 3  
D2.4 Bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ 5 5  
D2.5 Phòng ngừa nguy cơ người bệnh bị trượt ngã 2 2  
D3 D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (3)      
D3.1 Đánh giá chính xác thực trạng và công bố công khai chất lượng bệnh viện 3 4  
D3.2 Đo lường và giám sát cải tiến chất lượng bệnh viện 4 4  
D3.3 Hợp tác với cơ quan quản lý trong việc xây dựng công cụ, triển khai, báo cáo hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện 3 3  
E PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA      
E1 E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4)      
E1.1 Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc sản khoa và sơ sinh 4 3  
E1.2 Bệnh viện thực hiện tốt hoạt động truyền thông sức khỏe sinh sản trước sinh, trong khi sinh và sau sinh 5 4  
E1.3 Bệnh viện tuyên truyền, tập huấn và thực hành tốt nuôi con bằng sữa mẹ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và UNICEF 4 4  
E2.1 Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc nhi khoa 3 3  

II. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUNG

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Điểm TB Số TC áp dụng
PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19) 0 1 4 8 5 3.94 18
A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6) 0 0 2 3 1 3.83 6
A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5) 0 0 2 1 2 4.00 5
A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2) 0 1 0 0 1 3.50 2
A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6) 0 0 0 4 1 4.20 5
PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14) 0 0 1 3 10 4.64 14
B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3) 0 0 0 0 3 5.00 3
B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3) 0 0 0 1 2 4.67 3
B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4) 0 0 0 1 3 4.75 4
B4. Lãnh đạo bệnh viện (4) 0 0 1 1 2 4.25 4
PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35) 0 2 11 20 2 3.63 35
C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2) 0 0 0 2 0 4.00 2
C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2) 0 1 0 1 0 3.00 2
C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2) (điểm x2) 0 0 2 0 0 3.00 2
C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6) 0 0 1 3 2 4.17 6
C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn (5) (điểm x2) 0 1 2 2 0 3.20 5
C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (3) 0 0 1 2 0 3.67 3
C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5) 0 0 2 3 0 3.60 5
C8. Chất lượng xét nghiệm (2) 0 0 2 0 0 3.00 2
C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6) 0 0 1 5 0 3.83 6
C10. Nghiên cứu khoa học (2) 0 0 0 2 0 4.00 2
PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11) 0 1 2 5 3 3.91 11
D1. Thiết lập hệ thống và cải tiến chất lượng (3) 0 0 0 1 2 4.67 3
D2. Phòng ngừa các sự cố khắc phục (5) 0 1 1 2 1 3.60 5
D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (3) 0 0 1 2 0 3.67 3
PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA 0 0 2 2 0 3.50 4
E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4) 0 0 1 2 0 3.67 3

III. TÓM TẮT CÔNG VIỆC KIỂM TRA BỆNH VIỆN

Tổ 1: A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn người bệnh (6) - Quang A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6) - Mai C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2) - Quang C6. Hoạt động ĐD và chăm sóc người bệnh (3) - Quang C7. Dinh dưỡng và tiết chế (5) – Duyên Anh Khảo sát hài lòng - Mai 2. Tổ 2: C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2) – Cường C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2) – Cường C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6) – Tiền C5. Chất lượng lâm sàng (5) - Ân C8. Chất lượng xét nghiệm (2) - Ân D1.Thiết lập hệ thống và cải tiến chất lượng (3) - Ân D2. Phòng ngừa các sự cố và khắc phục (5) – Cường D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (3) – Tiền E1. Tiêu chí sản khoa (áp dụng cho BVĐK/TTYT có khoa sản, nhi và BV. Sản Nhi) (3) – Tiền E2. Tiêu chí Nhi Khoa (áp dụng cho BVĐK/TTYT có khoa sản, nhi và BV. Sản Nhi) (1) – Tiền 3. Tổ 3: A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5) – Văn Ba A3. Điều kiện chăm sóc người bệnh (2) – Văn Ba B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực BV (3) - Trung B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3) - Trung B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4) - Trung B4. Lãnh đạo BV (4) - Trung C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6) – Lệ C10. Nghiên cứu khoa học (2) – Lệ

IV. BIỂU ĐỒ CÁC KHÍA CẠNH CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

·  a. Biểu đồ chung cho 5 phần (từ phần A đến phần E)[No canvas support]

·  b. Biểu đồ riêng cho phần A (từ A1 đến A4)[No canvas support]

·  c. Biểu đồ riêng cho phần B (từ B1 đến B4)[No canvas support]

·  d. Biểu đồ riêng cho phần C (từ C1 đến C10)[No canvas support]

·  e. Biểu đồ riêng cho phần D (từ D1 đến D3)[No canvas support]

IV. ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Đa số thống nhất bệnh viện tự đánh giá rất sát với thực tế

V. ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VỀ ƯU ĐIỂM CỦA BỆNH VIỆN

Bệnh viện có chuẩn bị hồ sơ, tài liệu rất tốt đảm bảo đầy đủ thông tin cho đoàn làm nhiệm vụ

VI. ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VỀ NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI

- Chưa có vạch hướng dẫn người bệnh đến các khoa lâm sàng mà chỉ dán trê tường
- Một số khoa chưa ghi mã ICD 10 trong HSBA
- BV chưa làm bệnh án điện tử
- Chưa xây dựng bảng chỉ số theo dõi công tác điều trị, tổ chức…
- Chưa thu thập sự cố y khoa tại các khoa
- Chưa tổ chức bình bệnh án đúng quy định
- Nhân viên vệ sinh không ghi nhật ký vệ sinh theo qui định

VII. ĐOÀN KIỂM TRA ĐỀ XUẤT CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẦN CẢI TIẾN

- Cần cải tiến những đề nghị của đoàn giám sát
- Cần thực hiện báo cáo phản ứng thuốc
- Đề xuất bệnh viện nên triển khai dịch vụ vào năm sau

VIII. Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BỆNH VIỆN VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA

Bệnh viện thống nhất với kết quả phúc tra của đoàn, chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa, chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của Đoàn

IX. KẾT LUẬN CỦA TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

Đến nay kết quả chấm điểm của bệnh viện này là cao nhất, đồng thời sự hài lòng của nhân viên cũng rất cao.
Đoàn ghi nhận sự phấn đấu của tập thể bệnh viện. Với đà làm việc này khả năng năm sau bệnh viện sẽ đạt thành tích cao hơn rất nhiều
Ngày.........tháng..........năm.........
TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
(ký tên)
THƯ KÝ ĐOÀN
(ký tên)
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
(ký tên và đóng dấu)
 

 

Số lượng truy cập

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 88
  • Tháng hiện tại: 20944
  • Tổng lượt truy cập: 450382

Phòng

Khoa

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Hỏi: Người nhà bệnh nhân tên Giang dẫn vợi đến khám với lý do đau bụng sanh gọi báo chờ đợi lâu không thấy gọi vào khám đóng tiền.
Trả  lời: Sau khi xác minh, nữ hộ sinh có hướng dẫn bệnh nhân làm một số xét nghiệm cận lâm sàng, sau đó đến giờ khám, phòng khám có thăm khám và làm hồ sơ nhập viện kịp thời

Đóng góp ý kiến cho khoa

Đóng góp ý kiến cho khoa Nội nhi tại đây

BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN - NHI TRÀ VINH
Địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294. 3849.229 - 0294.3849.456
Liên Hệ Chuyển Tuyến, Tư Vấn: Nhi- 0294 3849 567, Sản - 0294 3849 898

Email: bvsannhi@gmail.com  -  Website:bvsannhitravinh.com