Hướng dẫn đăng ký khám

Đăng ký khám trực tuyến
Đăng ký khám qua điện thoại 0294.3849.099
Tư vấn trực tiếp
Khối Nhi:   Bs Nguyễn Văn Ấn – ĐT:  0975649391  &  Bs Tăng Thị Phượng – ĐT: 0912157569
Khối Sản :     Bs Lê Thị Thanh Huyền – ĐT: 0909149389


KẾT QUẢ THỰC HIỆN
CÁC CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG CỦA KHOA, PHÒNG NĂM 2019

TT Khoa/ Phòng Chỉ số chất lượng Nguồn số liệu Tần suất báo cáo Phương pháp tính Kết quả
1 Phòng KHTH – CNTT Tỷ lệ hài lòng của nhân viên y tế Khảo sát sự hài lòng của người bệnh 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng Tử số: Số người bệnh hài lòng với cách giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế * 100
Mẫu số: Tổng số người bệnh được hỏi
95%
Tỷ lệ sự cố y khoa trong bệnh viện được phát hiện và báo cáo Hồ sơ bệnh án, sổ ghi sai sót y khoa, sổ theo dõi kỷ luật, mẫu phiếu báo cáo sự cố y khoa tự nguyện, theo dõi thực tế của tổ QLCL 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng Số lượng sự cố y khoa trong bệnh viện:
Tử số: Sự cố y khoa đã được báo cáo
Mẫu số: Sự cố y khoa được phát hiện ngẫu nhiên nhưng không được báo cáo
Không có  trường hợp xảy ra sự cố y khoa được phát hiện và báo cáo
2 Phòng TC – HC Tỷ lệ CBVC chủ chốt được đào tạo trung cấp lý luận chính trị Hồ sơ tại phòng TC – HC 6 tháng và 12 tháng Tử số: Số lượng CBVC chủ chốt có trung cấp LLCT * 100%
Mẫu số: Tổng số CBVC chủ chốt trong bệnh viện
50%
Tỷ lệ nhân viên thực hiên tốt kỷ năng ứng xử, giao tiếp, y đức Khảo sát sự hài lòng của người bệnh đối với nhân viên y tế 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng Tử số: Số người bệnh hài lòng với cách giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế * 100
Mẫu số: Tổng số người được hỏi
90%
3 Phòng Điều dưỡng Tỷ lệ điều dưỡng trưởng khoa có trình độ Đại học Điều dưỡng - HS – KTV Hàng năm Tử số: Tổng số Điều dưỡng- HS – KTV trưởng
Mẫu số: Tổng số Điều dưỡng- HS – KTV có trình độ Đại học
100%
Tỷ lệ ĐD-HS-KTV tham gia đào tạo liên tục Hồ sơ điều dưỡng, KTV, NHS Hàng năm Tử số: Tổng số điều dưỡng, KTV, NHS được đào tạo liên tục trong năm
Mẫu số: Tổng số điều dưỡng, KTV, NHS bệnh viện
 
 
 
54%
Tỷ lệ ĐD-HS-KTV được đào tạo, tập huấn kỹ năng tư vấn, truyền thông GDSK Hồ sơ điều dưỡng, KTV, NHS Hàng năm Tử số: số ĐD-HS-KTV đã được tập huấn và có chứng nhận
Mẫu số: Tổng số ĐD-HS-KTV tham gia chăm sóc và tiếp xúc với bệnh nhân
100%
4 Khoa HSTC – CĐ Tham dự lớp tập huấn, đào tạo liên tục ít nhất 12 tiết học Khoa HSTC – CĐ 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng Tử số: Số nhân viên được tập huấn, đào tạo x 100
Mẫu số: Tổng số nhân viên
>90%
 
 
Tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú
Khảo sát hài lòng người bệnh 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng Tử số: Số người bệnh hài lòng với cách giao tiếp, ứng xử nhân viên y tế x 100
Mẫu số: Tổng số người bệnh được hỏi
97%
5 Khoa Nội Nhi  
 
 
 
Tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú
Khảo sát hài lòng người bệnh 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng  
Tử số: Số người bệnh hài lòng với cách giao tiếp, ứng xử nhân viên y tế x 100
Mẫu số: Tổng số người bệnh được hỏi
>97%
    Tỷ lệ sự cố y khoa trong bệnh viện được phát hiện và báo cáo Hồ sơ bệnh án, sổ ghi sai sót y khoa, sổ theo dõi kỷ luật, mẫu phiếu báo cáo sự cố y khoa tự nguyện, theo dõi thực tế của tổ QLCL 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng Số lượng sự cố y khoa trong bệnh viện:
Tử số: Sự cố y khoa đã được báo cáo
Mẫu số: Sự cố y khoa được phát hiện ngẫu nhiên nhưng không được báo cáo
Không có  trường hợp xảy ra sự cố y khoa được phát hiện và báo cáo
6 Khoa NS – PK – HM Tỷ lệ điều dưỡng tuân thủ tiêm Bảng kiểm và báo cáo giám sát 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng Tử số: Số điều dưỡng tuân thủ qui trình tiêm
Mẫu số: Số kỷ thuật tiêm quan sát
>94%
Tỷ lệ hài lòng của nhân viên Khảo sát hài lòng nhân viên y tế 6 tháng, 12 tháng Tử số: Số nhân viên hài lòng với bệnh viện x 100
Mẫu số: Tổng số nhân viên
100%
7 Khoa KS – NK Tỷ lệ ĐD-HS-KTV tuân thủ vệ sinh tay Giám sát tại các khoa 6 tháng, 12 tháng Tử số: Tổng số lần quan sát , kiểm tra đánh giá theo bảng kiểm
Mẫu số: Tổng số lần tuân thủ qui trình VST
>90%
8 Khoa KB – CC Tỷ lệ ĐD-HS-KTV tuân thủ vệ sinh tay Giám sát tại các khoa 6 tháng, 12 tháng Tử số: Tổng số lần quan sát , kiểm tra đánh giá theo bảng kiểm
Mẫu số: Tổng số lần tuân thủ qui trình VST
>90%
9 Khoa Ngoại nhi Tỷ lệ nhân viên được khám sức khỏe định kỳ hàng năm Khoa Ngoại Nhi 6 tháng, 12 tháng Tử số: Số nhân viên x 100
Mẫu số: Tổng số nhân viên
100%
10 Khoa Sản Tỷ lệ hài lòng người bệnh nội trú Khảo sát hài lòng người bệnh 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng  
Tử số: Số người bệnh hài lòng với cách giao tiếp, ứng xử nhân viên y tế x 100
Mẫu số: Tổng số người bệnh được hỏi
>98%
 
                                                                          TỔ QLCL

 

Số lượng truy cập

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 113
  • Tháng hiện tại: 20969
  • Tổng lượt truy cập: 450407

Phòng

Khoa

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Hỏi: Người nhà bệnh nhân tên Giang dẫn vợi đến khám với lý do đau bụng sanh gọi báo chờ đợi lâu không thấy gọi vào khám đóng tiền.
Trả  lời: Sau khi xác minh, nữ hộ sinh có hướng dẫn bệnh nhân làm một số xét nghiệm cận lâm sàng, sau đó đến giờ khám, phòng khám có thăm khám và làm hồ sơ nhập viện kịp thời

Đóng góp ý kiến cho khoa

Đóng góp ý kiến cho khoa Nội nhi tại đây

BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN - NHI TRÀ VINH
Địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294. 3849.229 - 0294.3849.456
Liên Hệ Chuyển Tuyến, Tư Vấn: Nhi- 0294 3849 567, Sản - 0294 3849 898

Email: bvsannhi@gmail.com  -  Website:bvsannhitravinh.com