Hướng dẫn đăng ký khám

Đăng ký khám trực tuyến
Đăng ký khám qua điện thoại 0294.3849.099
Tư vấn trực tiếp
Khối Nhi:   Bs Nguyễn Văn Ấn – ĐT:  0975649391  &  Bs Tăng Thị Phượng – ĐT: 0912157569
Khối Sản :     Bs Lê Thị Thanh Huyền – ĐT: 0909149389


 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN
CÁC CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG CỦA BỆNH VIỆN NĂM 2018
STT Chỉ số chất lượng Nguồn số liệu Tần suất báo cáo Phương pháp tính Kết quả
1 Tỷ lệ các khoa lâm sàng tổ chức bình bệnh án và đơn thuốc 1 lần/tháng Báo cáo bình đơn thuốc và bệnh án của các khoa lâm sàng, sổ theo dõi đo lường tiến độ thực hiện. Định kỳ mỗi tháng Tử số: Số lượt bình bệnh án và đơn thuốctrong tháng
 
Mẫu số: Tổng số bệnh án và đơn thuốc trong tháng
100% các khoa lâm sàng thực hiện
2 Tỷ lệ sự cố y khoa trong bệnh viện được phát hiện và báo cáo Hồ sơ bệnh án, sổ ghi sai sót y khoa, sổ theo dõi kỷ luật, mẫu phiếu báo cáo sự cố y khoa tự nguyện, theo dõi thực tế của tổ QLCL 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng Số lượng sự cố y khoa trong bệnh viện:
Tử số: Sự cố y khoa đã được báo cáo
Mẫu số: Sự cố y khoa được phát hiện ngẫu nhiên nhưng không được báo cáo
Không có  trường hợp xảy ra sự cố y khoa được phát hiện và báo cáo
3 Tỷ lệ kiểm tra, giám sát HSBA, quy trình kỹ thuật 3 tháng/ lần Bảng kiểm 3 tháng Tử số: Tổng số lượt tuân thủ quy trình kỹ thuật và tổng số lượt HSBA đạt yêu cầu.
Mẫu số: Tổng số lượt kiểm tra, giám sát
100%
4 4. 100% các khoa phòng có xây dựng và áp dụng ít nhất 1 bảng kiểm tránh sai sót, nhầm lẫn trong cung cấp dịch vụ.y tế Khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng Tử số: Số khoa phòng xây dựng và áp dụng  bảng kiểm * 100
Mẫu số: Tổng số khoa phòng
100%
5 90% các khoa/phòng xây dựng ít nhất 1 đề án cải tiến phù hợp với đặc thù của khoa/phòng. Đề án của các khoa, phòng gửi về tổ QLCL.
 
6 tháng Tử số:Số đề án/ đơn vị
Mẫu số: Tổng số đề án nộp về tổ QLCL
100%
6 6. Đạt điểm tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện cuối năm đạt từ 3,7 trở lên. Báo cáo đánh giá chất lượng Bệnh viện 12 tháng So sánh kết quả Bệnh viện tự kiểm tra với ngưỡng 3.7  
           
Nơi nhận:
- BGĐ;
- Lưu: VT .
 
 
 
TỔ QLCL
 
GIÁM ĐỐC
 
 

 

Số lượng truy cập

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 83
  • Tháng hiện tại: 20939
  • Tổng lượt truy cập: 450377

Phòng

Khoa

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Hỏi: Người nhà bệnh nhân tên Giang dẫn vợi đến khám với lý do đau bụng sanh gọi báo chờ đợi lâu không thấy gọi vào khám đóng tiền.
Trả  lời: Sau khi xác minh, nữ hộ sinh có hướng dẫn bệnh nhân làm một số xét nghiệm cận lâm sàng, sau đó đến giờ khám, phòng khám có thăm khám và làm hồ sơ nhập viện kịp thời

Đóng góp ý kiến cho khoa

Đóng góp ý kiến cho khoa Nội nhi tại đây

BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN - NHI TRÀ VINH
Địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294. 3849.229 - 0294.3849.456
Liên Hệ Chuyển Tuyến, Tư Vấn: Nhi- 0294 3849 567, Sản - 0294 3849 898

Email: bvsannhi@gmail.com  -  Website:bvsannhitravinh.com